Социолошка ревија Социолошка мрежа Образование   :: контакт :: [En]   [Sh]
За здружението
Тела на здружение
Акти на здружението
Членство
 
:: АКТИВНОСТИ ::
Истражувања
Проекти
Трибини
Обуки
Настани
Издаваштво
 
:: НОВОСТИ ::


Филозофски факултет, Скопје

Истражувања
Проекти
Трибини
 
:: Добредојдовте ::

* * *

ПОВИК ЗА ТРУДОВИ /ПОСТЕРИ / АПЛИКАЦИИ ЗА ГРАНТОВИ

Краен рок за 12-та Конференција на Европската социолошка асоцијација во Прага, Чешка Република, која ќе се одржи

25 - 28 август 2015 година,

на тема: "Разликите, нееднаквостa и социолошкaта имагинација" е

1 февруари 2015!!!

.: повеќе :.

* * *

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

за објава на новото издание на италијанската социолошка ревија

.: повеќе :.


* * *

Call for Papers for the Социолошка ревија The Sociological Review (XV/2014)

Повик за тесктови за Социолошка ревија The Sociological Review (XV/2014)

.: кон повикот / The Call :.индекс мапа напредно
овозможено од   freefind
:: П Р О М О Ц И Ј А ::
провери  
 
 

ВИДЕО МАТЕРИЈАЛИ ОД ТРИБИНАТА
"ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА"

.: повеќе >>>

 

  Здружение на социолози на Република Македонија
  Сите права се задржани © 2015

Site Meter