Социолошка ревија Социолошка мрежа Образование   :: контакт :: [En]   [Sh]
За здружението
Тела на здружение
Акти на здружението
Членство
 
:: АКТИВНОСТИ ::
Истражувања
Проекти
Трибини
Обуки
Настани
Издаваштво
 
:: НОВОСТИ ::


Филозофски факултет, Скопје

Истражувања
Проекти
Трибини
 
:: Добредојдовте ::

* * *

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА СЕМИНАР

„Осовременување на содржините во наставната програма по социологија и граѓанско образование“

наменет за наставниците-социолози кои што ги предаваат предметите социологија и граѓанско образование во рамките на средното образование на Република Македонија.

Семинарот ќе се одржи на 29 јуни 2015 година, со почеток во 10.00 часот, во просториите на Филозофскиот факултет во Скопје (амфитеатар IV). Повеќе инфо на поканата која може да ја симнете ТУКА.

.: кон поканата :.

* * *

ПОВИК ЗА ТРУДОВИ /ПОСТЕРИ / АПЛИКАЦИИ ЗА ГРАНТОВИ

Краен рок за 12-та Конференција на Европската социолошка асоцијација во Прага, Чешка Република, која ќе се одржи

25 - 28 август 2015 година,

на тема: "Разликите, нееднаквостa и социолошкaта имагинација" е

1 февруари 2015!!!

.: повеќе :.

* * *

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

за објава на новото издание на италијанската социолошка ревија

.: повеќе :.индекс мапа напредно
овозможено од   freefind
:: П Р О М О Ц И Ј А ::
провери  
 
 

ВИДЕО МАТЕРИЈАЛИ ОД ТРИБИНАТА
"ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА"

.: повеќе >>>

 

  Здружение на социолози на Република Македонија
  Сите права се задржани © 2015

Site Meter