Социолошка ревија Социолошка мрежа Образование   :: контакт :: [En]   [Sh]
За здружението
Тела на здружение
Акти на здружението
Членство
 
:: АКТИВНОСТИ ::
Истражувања
Проекти
Трибини
Обуки
Настани
Издаваштво
 
:: НОВОСТИ ::


Филозофски факултет, Скопје

Истражувања
Проекти
Трибини
 
:: Добредојдовте ::

* * *

П О К А Н А

За присуство на научна трибина

"Екстерното вреднување на успехот и квалитетот на образованието во Република Македонија – дилеми и предзвици "

Филозофски факултет –Скопје (Амфитеатар 4)

(13 декември 2014 во 11.00 часот)

.: повеќе :.


* * *

 

Почитувани колеги,

Во периодот 13-19 јули, во Јокохама, Јапонија се одржува
XVIII Светски социолошки конгрес на
Меѓународната социолошка асоцијација (ISA).

.: кон Програмата / to the Program :.

* * *

Call for Papers for the Социолошка ревија The Sociological Review (XV/2014)

Повик за тесктови за Социолошка ревија The Sociological Review (XV/2014)

.: кон повикот / The Call :.индекс мапа напредно
овозможено од   freefind
:: П Р О М О Ц И Ј А ::
провери  
 
 

ВИДЕО МАТЕРИЈАЛИ ОД ТРИБИНАТА
"ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА"

.: повеќе >>>

 

  Здружение на социолози на Република Македонија
  Сите права се задржани © 2015

Site Meter